สังกะสีแผ่นเรียบ

สังกะสีแผ่นเรียบชุบสีเขียวตรา 3 มงกุฏ

35 x 3 x 6

สังกะสีแผ่นเรียบตรา เอส.เค

30 x 3 x 8

สังกะสีแผ่นเรียบตรา 3 มงกุฏ

35 x 3 x 6

35 x 3 x 8